MYKONOS DOUBLE  luxury mini suites

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID-19

 Τα Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα << MYKONOS DOUBLE luxury mini suites>> λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα της χώρας στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19, προχωρά στην κατάρτιση Πρωτοκόλλου.

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος εντός του καταλύματος.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό και τους φιλοξενούμενους, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ .

 Αρχείο Καταλύματος και Βιβλίο Συμβάντων

 • Η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email ), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
  • Δίνεται η προβλεπόμενη προσοχή για την ασφάλεια και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

  Κοινόχρηστοι χώροι

  Στους κοινόχρηστους χώρους εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

  • Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.
  • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
  • Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν σωματικές αποστάσεις.
  • Μετακίνηση επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τ.μ.).
  • Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων και κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης .
  • Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών.

  Μέτρα ατομικής υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας

  Οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν μέτρα για την σωστή εφαρμογή πρακτικών ατομικής υγιεινής , τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τρίτους , στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους.

  • Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις σωστές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο – καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κ.λ.π.).
  • Παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και απαιτούμενων υλικών – μέσων, όπως αντισηπτικά διαλύματα σε μορφή υγρού στους εργαζομένους και τοποθετεί κατάλληλους μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος .
  • Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια, φιλέ προστασίας κ.λπ.), σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ και τις αποφάσεις αρμοδίων φορέων.
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την σωστή χρήσης τους.
  • Επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. πελατών, συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στο χώρο του καταλύματος και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να τηρούνται οι αποστάσεις και να γίνεται χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας .
  • Συνεχής ενημέρωση προσωπικού, με οποιοδήποτε τρόπο , όπως προφορική ενημέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων ή πινακίδων υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους .
  • Εκπαίδευση των εργαζομένων σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων και την άμεση ενημέρωση του υπεύθυνου για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 και την προβλεπόμενη απομόνωση.
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με τις ειδικές οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. Συγκεκριμένα:
  α) το άτομο παραμένει στο δωμάτιό του με την πόρτα κλειστή,
  β) χορηγείται σε αυτό άμεσα απλή χειρουργική μάσκα προστασίας και χαρτομάντηλα,
  γ) αν υπάρχει συνοδός που επιθυμεί να μείνει κοντά του χορηγείται απλή χειρουργική μάσκα και γίνεται σύσταση για να πλένει τα χέρια του σχολαστικά μετά από κάθε επαφή με το ύποπτο κρούσμα και να μην αγγίζει το πρόσωπό του,
  δ) απαγορεύεται η είσοδος σε μέλη του προσωπικού στο δωμάτιο και ασχολείται αποκλειστικά ένα μέλος του προσωπικού με αιτήματα του πελάτη,
  ε) ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός ατομικής προστασίας απορρίπτεται σε κλειστό κάδο,
  στ) μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού ακολουθεί σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

  Εργαζόμενοι

  Το προσωπικό του καταλύματος συμμορφώνεται αυστηρά με τα προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19. Συγκεκριμένα :

  • Συχνό – σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό , κατά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών, πριν και μετά το διάλειμμα εργασίας και προσεκτικό στέγνωμα χεριών . Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης .
  • Απόρριψη υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
  • Αποφυγή χειραψίας και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από τους συναδέλφους, πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας του καταλύματος .
  • Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου.
  • Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου.
  • Ενημέρωση υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο εργασίας.
  • Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του υπεύθυνου.
  • Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική .

  Υπηρεσία υποδοχής

  Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, και κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 με 2 μέτρα από τους πελάτες .

  • Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα:
  1. ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών
  2. παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19 και φαρμακεία στην περιοχή
  3. παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας εφόσον και αν ζητηθούν από τον πελάτη.
  • Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser. Το ειδικό kit είναι εξοπλισμένο και τοποθετημένο στην reception και όλο το προσωπικό είναι ενημερωμένο σχετικά με τη χρήση του.
  • Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και το αναφέρει άμεσα στον υπεύθυνο.
  • Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή.
  • Εφαρμόζεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής.
  • Τοποθετείται επιδαπέδια σήμανση σε απόσταση δύο μέτρων όπου στέκεται ο πελάτης .
  • Αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in / check-out , τήρηση των αποστάσεων.
  • Γίνεται απολύμανση των καρτων – κλειδιών
  • Διεύρυνση διάρκειας check-in και check-out μεταξύ των διαμονών. Check-out μέχρι τις 11:00 π.μ. και check-in από τις 15:00 μ.μ. Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνεται επιμελώς και ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
  • Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες στο κατάλυμα.

  Υπηρεσίες ορόφου & δωματίων

  • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
  • Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους κλειστό κάδο.
  • Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων κ.λπ. με πανάκια/υφάσματα μιας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές.
  • Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος.
  • Αποφεύγεται το πιτσίλισμα και ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης.
  • Για την καθαριότητα και απολύμανση στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος:
  1. όλες οι επιφάνειες πλένονται και απολυμαίνονται
  2. το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης,
  3. για όσο διάστημα εργάζεται, δεν αγγίζει με τα χέρια το πρόσωπο, δεν καπνίζει, δεν τρώει,
  4. μετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού φροντίζει για τη σωστή απόρριψή του και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών .
  • Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου».
  • Γίνεται σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
  • Ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισμού ΜΑΠ προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια κ.λπ.).
  • Υπάρχει διακριτική παρακολούθηση των πελατών με συμπτώματα για διαχείριση από τον υπεύθυνο.
  • Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής προσωπικού καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).
  • Για τις αναχωρήσεις, εφαρμόζονται 2 πρωτόκολλα:
  1. Κανονικός καθαρισμός και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη
  2. Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
  • Τοποθετείται ειδικό κάλυμμα μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού μετά την απολύμανσή τους.
  • Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).
  • Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.

  Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19

  Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

  • Ο υπεύθυνος του καταλύματος ενημερώνει άμεσα τον ΕΟΔΥ για δήλωση του κρούσματος και παρέχονται οδηγίες αντιμετώπισής του.
  • Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
  • Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
  • Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, χορηγείται στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και του συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
  • Αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ο υπεύθυνος του καταλύματος ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τυχόν ύποπτο κρούσμα.
  • Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός απορρίπτεται σε σκεπαστό κάδο απορριμμάτων και δεν ξαναχρησιμοποιείται.
  • Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού ακολουθεί σχολαστικό πλύσιμο χεριών.
  Εάν ένας εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:
  • Ο υπεύθυνος του καταλύματος επικοινωνεί άμεσα με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
  • Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει σε συγκεκριμένο χώρο με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
  • Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
  • Γίνεται έρευνα για πιθανή έκθεση άλλων εργαζομένων ή πελατών και ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  • Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών με έμφαση στους χώρους εργασίας και στον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε το πιθανού κρούσμα.

  Καθαριότητα και Απολύμανση Δωματίου Ασθενούς

  • Καλός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που αγγίζει συχνά ο ασθενής, ιδίως αν οι επιφάνειες είναι λερωμένες με βιολογικά υγρά.
  • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
  • Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιμο χεριών.
  • Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70°).